باز فیلم عروسیمو دیدم اعصابم خورد شد

نهالم

⭐کاربر طلایی⭐
ارسال ها
14,383
جنسیت
خانم
بعد تموم شدن عروسی، اومدن تو پارکینگ رقصیدن
پدرشوهرم هزاری ریخت رو سرم
پریدم یه هزاری رو تو هوا گرفتم یه چشم غره هم به بچه هایی ک دارن پولا رو جمع میکنن رفتم🤕
باز خوبه تو عروسی گرفتی من که افتاد وسط کرونا حتی ماه عسل نرفتبم فقط مثل مونگل ها منو شوهرم تو اتاق خو اب منچ بازی میکردیم😐😐😐
 
استارتر
استارتر
مااماان_ساامیاار

مااماان_ساامیاار

⭐کاربر طلایی⭐
ارسال ها
4,228
جنسیت
خانم
ماه
باز خوبه تو عروسی گرفتی من که افتاد وسط کرونا حتی ماه عسل نرفتبم فقط مثل مونگل ها منو شوهرم تو اتاق خو اب منچ بازی میکردیم😐😐😐
منم ماه عسل نرفتم
چ عاقل بودی عزیزم
 

بالا