بازم معجزه خدا😍😍❤🤩

girl

⭐کاربر فعال⭐
عضویت
May 20, 2024
جنسیت
خانم
من دیشب تاپیک زدم و حالم خیلی بد بود
اونی که دوستش داشتم حدود دو هفته کات کرده بودم و دیروز بلاکم کرد بدون اینکه بهم پیاپی داده باشیم یا چیزی
من خیلی ناراحت شدم دلم شکست نماز شب بیدار شدم حدود یک ساعت با خدا حرف زدم و به همه چی قسم ش دادم که اگر به صلاحم هست تا یک روز دیگه بهم پیام بده اگر نیست کمکم کنه فراموشش کنم
اینقدر ناامید بودم خوابیدم و صبح دیدم دیشب اون زمانی که من داشتم دعا میکردم پیام داده بوده به یک بهانه الکی که معلوم بود اونم دلش میخواد حرف بزنه
نمیدونم چی بشه امیدوارم خدا کمکم کنه آخر و عاقبتم به خیر باشه
من بهش پیام دادم ولی سرکار هست و هنوز سین نزده
میشه برام دعا کنین؟
و اما نکته اخلاقی از رحمت خدا ناامید نشین
 

God.

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
Dec 31, 2023
جنسیت
خانم
من دیشب تاپیک زدم و حالم خیلی بد بود
اونی که دوستش داشتم حدود دو هفته کات کرده بودم و دیروز بلاکم کرد بدون اینکه بهم پیاپی داده باشیم یا چیزی
من خیلی ناراحت شدم دلم شکست نماز شب بیدار شدم حدود یک ساعت با خدا حرف زدم و به همه چی قسم ش دادم که اگر به صلاحم هست تا یک روز دیگه بهم پیام بده اگر نیست کمکم کنه فراموشش کنم
اینقدر ناامید بودم خوابیدم و صبح دیدم دیشب اون زمانی که من داشتم دعا میکردم پیام داده بوده به یک بهانه الکی که معلوم بود اونم دلش میخواد حرف بزنه
نمیدونم چی بشه امیدوارم خدا کمکم کنه آخر و عاقبتم به خیر باشه
من بهش پیام دادم ولی سرکار هست و هنوز سین نزده
میشه برام دعا کنین؟
و اما نکته اخلاقی از رحمت خدا ناامید نشین
صلوات فرستادم برات گلم😘ان شاءالله خوشبخت بشی
 

بالا