باتریم تمام شده

  • شروع کننده موضوع بور چشم سبز
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

بور چشم سبز

Guest
ببین با چی شارژ میشی ، همون کارو کن

من گشنمه ، شام بخورم شارژ میشم ?
با قهوه
علی کافه خوردم اما یکجوری ام
منم شام نخوردم
فکر کنم با پاکسازی مغز?
اعصابم خیلی خراب شد این قسپت زندگی پس از زندکی خیلی قشنگ بود
 

ملیحه

Guest
با قهوه
علی کافه خوردم اما یکجوری ام
منم شام نخوردم
فکر کنم با پاکسازی مغز?
اعصابم خیلی خراب شد این قسپت زندگی پس از زندکی خیلی قشنگ بود
علی کافه نمیخورم اصلا . پاشو قهوه ترک دم کن ، نوش جان کن ?

باید وقت بذارم این برنامه رو از اول ببینم . اصلا ندیدم ولی خیلی تعریفشو شنیدم
 

بالا