این دو روزه دلم حسابی گرفته بود.تا اینکه.....

  • شروع کننده موضوع طلای سرخ
  • تاریخ شروع

طلای سرخ

Guest
IMG_۲۰۲۰۱۲۲۷_۱۴۰۸۱۷.jpg
یهو دیدمش اینقد خندیدم که جر رفتم
شمام جر برید????
 
استارتر
استارتر

طلای سرخ

Guest
کاش دو روز پیش به فکر خودم میرسید
 
استارتر
استارتر

طلای سرخ

Guest
من کم پیش میاد بخندم
اما انگار اینبار دلم دنبال بهانه ای برای خندیدن بود که جور شد
 

بالا