اینم از پیراشکی های امروزمون?

  • شروع کننده موضوع mersana1400
  • تاریخ شروع

دختر جذاب

Guest
بفرما هنوزم هستا?
4ae5c559-4d0d-4d57-ad07-709490cfa082.jpg

داری دعوتم میکنی کلک??????
باشه چون خیلی اصرار کردی میام ادرس?
 
استارتر
استارتر

mersana1400

Guest
???چه سخت شد
گفتم قدت بلنده زیاد چاق نیستی ینی خیلیم لاغر نیستی معمولی هستی مانتویی هستی ..اینطوری که معلومه زیاد غمتو نشون نمیدی و تو خودتی...ینی ازینایی که زیاد میگن میخندن ولی تو دلشون یه غمی هست
بعد خوشکلم هستی فک کنم
سبزه نیستی ا
ایناین دیکه تصوارتم ????خوبی بدیشو خودت درست کن دیکه??
 

دختر جذاب

Guest
???چه سخت شد
گفتم قدت بلنده زیاد چاق نیستی ینی خیلیم لاغر نیستی معمولی هستی مانتویی هستی ..اینطوری که معلومه زیاد غمتو نشون نمیدی و تو خودتی...ینی ازینایی که زیاد میگن میخندن ولی تو دلشون یه غمی هست
بعد خوشکلم هستی فک کنم
سبزه نیستی ا
ایناین دیکه تصوارتم ????خوبی بدیشو خودت درست کن دیکه??
خخخخ چه درست گفتی???
اما قدم بلند نیست متوسطه??
 

دختر جذاب

Guest
حالا تو بگو از من چیه تو ذهنت؟؟اصن از من چیزی ساختی????
آره من همتون رو ساختم?
بنظرم یه دختر مهربون و معتقد (این معتقد رو خودت یه بار گفتی??) صادق ، خجالتی ، سفید ، تو پُر ولی لاغر ، چشمات مشکی ، موهات قهوه ای روشن ??
قدت هم متوسط رو به بلند


کدومش درست بوددد??
 

بالا