ایا خودنیز خبر داشتی که یه روزی

  • شروع کننده موضوع والریا
  • تاریخ شروع

والریا

Guest
درتو باز کنم
باری دیگر بهت سلام کنم
لطفا با اواز بخونین ممنون
Screenshot_۲۰۲۳۰۴۱۶-۲۰۳۱۳۹.jpg
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
خدا ازت نگذره
به حق پنج تن رو سیاه بشی الهی
 

مانا،

Guest
فاز مادربزرگی بگیریم ??
یادش بخیر زمان ما بچه ها اینجوری نبودن جرات نداشتن حرف بزنن ?پاشون جلوی ما دراز نمی‌کردن
ولی الان ......??
والا خواهر یه گوشه میشستیم درسامونو میخوندیم
حق تیوی دیدنم نداشتیم??
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
والا خواهر یه گوشه میشستیم درسامونو میخوندیم
حق تیوی دیدنم نداشتیم??
فاز مادربزرگی بگیریم ??
یادش بخیر زمان ما بچه ها اینجوری نبودن جرات نداشتن حرف بزنن ?پاشون جلوی ما دراز نمی‌کردن
ولی الان ......??
یادش بخیر
من دوران مدرسه یه بچه حساسی بودم اولا که بلند بلند درس میخوندم بعدش اگه کسی جیکش در میومد خونه رو میزاشتم رو سرم???
 

بالا