اگ بخوام خودمو معرفی کنم:

  • شروع کننده موضوع هیتآ
  • تاریخ شروع

هیتآ

Guest
7AC86513-B399-4F49-A6DF-F43B451D692F.jpeg

چقد مننن??
 
استارتر
استارتر

هیتآ

Guest
کاش منم اینجوری بود چه خوبه
وای نه ، تا یه حدیش خوبه
ی وقتایی این حجم از بیخیالی خودم می‌ره رو اعصابم
کلی کار دااارم
ولی همچنان ریلکس نشسم و کل روز رو خواب بودم?
 

مانا،

Guest
وای نه ، تا یه حدیش خوبه
ی وقتایی این حجم از بیخیالی خودم می‌ره رو اعصابم
کلی کار دااارم
ولی همچنان ریلکس نشسم و کل روز رو خواب بودم?
من اینقد حرصیم دیگ خسته شدم همش استرس دارم ازش هزارتا کوفت ومرض گرفتم?
 

بالا