امروز جوهر ریختیم روی صندلی معلم یه قیامتی شده بود

  • شروع کننده موضوع همون کاربرم ک معروفه?
  • تاریخ شروع

همون کاربرم ک معروفه?

Guest
یه معلم عربی داریم رومخ حتی به من تهمت دزدی زده بود یه بار چند بار منو انداخته بود بیرون کلاس بی دلیل
با بچه ها قرار گذاشتیم جوهر بریزیم روی صندلیش منو عصبی کرده بود
دوستم یه زه یه زه ریخت بعد دیدم که درست حسابی نمیتونه همشو بریزه کلاس کوچیکه هم که واسه ماس و همه چسبیدیم بهم
رفتم اشغال بندازم یکم معلم سرش گرم بشه تا بند شدم منو انداخت بیرون گفت چرا اجازه نگرفتی در حالی که بهمون گفته واسه اشغال انداختن ازم اجازه نگیرین
از بچه ها شنیدم جوهر های قرمزو سیا هو هم بخاطر من بیشتر ریختن
۳ تا مدل جوهر ریختیم
نشت روش بعداز زنگ تفریح دیدیم نه بابا نمیفهمه رفتیم بهش گفتیم پشتتون کثیفه
اونم دیده رفته به مدیرمون گفته اونم امده قیامت راه انداخته میگه کودموم عنی بوده
دوستم که جوهر هارو ریخته دستش جوهری بوده و مچشو گرفت کلی بدو بیراه گفت یکی بلند شد گفت اونو دستش واسه جوهر ماجیکه که اینجوری شده....
بعد یکی دستشو اورد بالا گفت من ریختم
بعدشم همه دستامونو اوردیم بالا همممون گفتیم که خودمون ریختیم
و هیچ کاری نتونست بکنه
لباس معلمه کلن شده بود سیاهو قرمزو ابی
فک کنم یکی از بچه ها به مسخره گفتی بود خانم پریود شدید
اونم پیره
 

سارن

Guest
یه معلم عربی داریم رومخ حتی به من تهمت دزدی زده بود یه بار چند بار منو انداخته بود بیرون کلاس بی دلیل
با بچه ها قرار گذاشتیم جوهر بریزیم روی صندلیش منو عصبی کرده بود
دوستم یه زه یه زه ریخت بعد دیدم که درست حسابی نمیتونه همشو بریزه کلاس کوچیکه هم که واسه ماس و همه چسبیدیم بهم
رفتم اشغال بندازم یکم معلم سرش گرم بشه تا بند شدم منو انداخت بیرون گفت چرا اجازه نگرفتی در حالی که بهمون گفته واسه اشغال انداختن ازم اجازه نگیرین
از بچه ها شنیدم جوهر های قرمزو سیا هو هم بخاطر من بیشتر ریختن
۳ تا مدل جوهر ریختیم
نشت روش بعداز زنگ تفریح دیدیم نه بابا نمیفهمه رفتیم بهش گفتیم پشتتون کثیفه
اونم دیده رفته به مدیرمون گفته اونم امده قیامت راه انداخته میگه کودموم عنی بوده
دوستم که جوهر هارو ریخته دستش جوهری بوده و مچشو گرفت کلی بدو بیراه گفت یکی بلند شد گفت اونو دستش واسه جوهر ماجیکه که اینجوری شده....
بعد یکی دستشو اورد بالا گفت من ریختم
بعدشم همه دستامونو اوردیم بالا همممون گفتیم که خودمون ریختیم
و هیچ کاری نتونست بکنه
لباس معلمه کلن شده بود سیاهو قرمزو ابی
فک کنم یکی از بچه ها به مسخره گفتی بود خانم پریود شدید
اونم پیره
منم دقیقا یه بار کلاسه سوم یا چهارم بودم که با بچها هماهنگ کردیم موش کنترلی انداختیم بودیم زیر صندلیش اونم کلا بی اعصاب بود اینقد فش خوردیم ازش و خیلی جیغ جیغ کررررددددد دلم براش سوخ :ROFLMAO:
 

سارن

Guest
منم دقیقا یه بار کلاسه سوم یا چهارم بودم که با بچها هماهنگ کردیم موش کنترلی انداختیم بودیم زیر صندلیش اونم کلا بی اعصاب بود اینقد فش خوردیم ازش و خیلی جیغ جیغ کررررددددد دلم براش سوخ :ROFLMAO:
موش انگار واقعی بود جدننننن
 

qu.n

Guest
دوستات خوب بودن
حالا اگه برا ما بود همدیگرو لو میدادن
 
استارتر
استارتر

همون کاربرم ک معروفه?

Guest
دوستات خوب بودن
حالا اگه برا ما بود همدیگرو لو میدادن
نه بابا این دوستا که ادم نیستن بیشترشون گوشی اورده بودن قرار گزاشته بودیمو تهدید کرده بودیم اگه بگن ماهم گوشیشونو لو میدیم
وگرنه خیلی خایمالن
 

دخی شرابی

Guest
یه معلم عربی داریم رومخ حتی به من تهمت دزدی زده بود یه بار چند بار منو انداخته بود بیرون کلاس بی دلیل
با بچه ها قرار گذاشتیم جوهر بریزیم روی صندلیش منو عصبی کرده بود
دوستم یه زه یه زه ریخت بعد دیدم که درست حسابی نمیتونه همشو بریزه کلاس کوچیکه هم که واسه ماس و همه چسبیدیم بهم
رفتم اشغال بندازم یکم معلم سرش گرم بشه تا بند شدم منو انداخت بیرون گفت چرا اجازه نگرفتی در حالی که بهمون گفته واسه اشغال انداختن ازم اجازه نگیرین
از بچه ها شنیدم جوهر های قرمزو سیا هو هم بخاطر من بیشتر ریختن
۳ تا مدل جوهر ریختیم
نشت روش بعداز زنگ تفریح دیدیم نه بابا نمیفهمه رفتیم بهش گفتیم پشتتون کثیفه
اونم دیده رفته به مدیرمون گفته اونم امده قیامت راه انداخته میگه کودموم عنی بوده
دوستم که جوهر هارو ریخته دستش جوهری بوده و مچشو گرفت کلی بدو بیراه گفت یکی بلند شد گفت اونو دستش واسه جوهر ماجیکه که اینجوری شده....
بعد یکی دستشو اورد بالا گفت من ریختم
بعدشم همه دستامونو اوردیم بالا همممون گفتیم که خودمون ریختیم
و هیچ کاری نتونست بکنه
لباس معلمه کلن شده بود سیاهو قرمزو ابی
فک کنم یکی از بچه ها به مسخره گفتی بود خانم پریود شدید
اونم پیره
من و دوستام ۳ تا سوسک برقی خریدیم تو زنگ تفریح روی میز معلم ریاضی گذاشتیم بعد از سه طرف کنترل میکردیم سوسک هارو از ترس داشت جیغدمیزد بعد فهمید من برنامه رو ریختت بودم انداخت منو بیرون ولی خیلی دلم خنک شد
 

nilio

Guest
چقد بچه اید
جوهر ریختن رو صندلی معلم !
 

mari&hasan

Guest
یه معلم عربی داریم رومخ حتی به من تهمت دزدی زده بود یه بار چند بار منو انداخته بود بیرون کلاس بی دلیل
با بچه ها قرار گذاشتیم جوهر بریزیم روی صندلیش منو عصبی کرده بود
دوستم یه زه یه زه ریخت بعد دیدم که درست حسابی نمیتونه همشو بریزه کلاس کوچیکه هم که واسه ماس و همه چسبیدیم بهم
رفتم اشغال بندازم یکم معلم سرش گرم بشه تا بند شدم منو انداخت بیرون گفت چرا اجازه نگرفتی در حالی که بهمون گفته واسه اشغال انداختن ازم اجازه نگیرین
از بچه ها شنیدم جوهر های قرمزو سیا هو هم بخاطر من بیشتر ریختن
۳ تا مدل جوهر ریختیم
نشت روش بعداز زنگ تفریح دیدیم نه بابا نمیفهمه رفتیم بهش گفتیم پشتتون کثیفه
اونم دیده رفته به مدیرمون گفته اونم امده قیامت راه انداخته میگه کودموم عنی بوده
دوستم که جوهر هارو ریخته دستش جوهری بوده و مچشو گرفت کلی بدو بیراه گفت یکی بلند شد گفت اونو دستش واسه جوهر ماجیکه که اینجوری شده....
بعد یکی دستشو اورد بالا گفت من ریختم
بعدشم همه دستامونو اوردیم بالا همممون گفتیم که خودمون ریختیم
و هیچ کاری نتونست بکنه
لباس معلمه کلن شده بود سیاهو قرمزو ابی
فک کنم یکی از بچه ها به مسخره گفتی بود خانم پریود شدید
اونم پیره
ماهم تو مدرسه میرفتیم سایت کفه سایت پارکت بود کفشامون در میاوردیم اون موقع ما رفتیم کفشای معلم رو قایم کردیم بیچاره انقدر گشت تا اخر پیدا کرد
 

دختری از اعماق جهنم?

Guest
یه معلم عربی داریم رومخ حتی به من تهمت دزدی زده بود یه بار چند بار منو انداخته بود بیرون کلاس بی دلیل
با بچه ها قرار گذاشتیم جوهر بریزیم روی صندلیش منو عصبی کرده بود
دوستم یه زه یه زه ریخت بعد دیدم که درست حسابی نمیتونه همشو بریزه کلاس کوچیکه هم که واسه ماس و همه چسبیدیم بهم
رفتم اشغال بندازم یکم معلم سرش گرم بشه تا بند شدم منو انداخت بیرون گفت چرا اجازه نگرفتی در حالی که بهمون گفته واسه اشغال انداختن ازم اجازه نگیرین
از بچه ها شنیدم جوهر های قرمزو سیا هو هم بخاطر من بیشتر ریختن
۳ تا مدل جوهر ریختیم
نشت روش بعداز زنگ تفریح دیدیم نه بابا نمیفهمه رفتیم بهش گفتیم پشتتون کثیفه
اونم دیده رفته به مدیرمون گفته اونم امده قیامت راه انداخته میگه کودموم عنی بوده
دوستم که جوهر هارو ریخته دستش جوهری بوده و مچشو گرفت کلی بدو بیراه گفت یکی بلند شد گفت اونو دستش واسه جوهر ماجیکه که اینجوری شده....
بعد یکی دستشو اورد بالا گفت من ریختم
بعدشم همه دستامونو اوردیم بالا همممون گفتیم که خودمون ریختیم
و هیچ کاری نتونست بکنه
لباس معلمه کلن شده بود سیاهو قرمزو ابی
فک کنم یکی از بچه ها به مسخره گفتی بود خانم پریود شدید
اونم پیره
زرنگ نیستینااا
یه دستکشی چیزی??
 

زیبا مثل خورشید

Guest
یه معلم عربی داریم رومخ حتی به من تهمت دزدی زده بود یه بار چند بار منو انداخته بود بیرون کلاس بی دلیل
با بچه ها قرار گذاشتیم جوهر بریزیم روی صندلیش منو عصبی کرده بود
دوستم یه زه یه زه ریخت بعد دیدم که درست حسابی نمیتونه همشو بریزه کلاس کوچیکه هم که واسه ماس و همه چسبیدیم بهم
رفتم اشغال بندازم یکم معلم سرش گرم بشه تا بند شدم منو انداخت بیرون گفت چرا اجازه نگرفتی در حالی که بهمون گفته واسه اشغال انداختن ازم اجازه نگیرین
از بچه ها شنیدم جوهر های قرمزو سیا هو هم بخاطر من بیشتر ریختن
۳ تا مدل جوهر ریختیم
نشت روش بعداز زنگ تفریح دیدیم نه بابا نمیفهمه رفتیم بهش گفتیم پشتتون کثیفه
اونم دیده رفته به مدیرمون گفته اونم امده قیامت راه انداخته میگه کودموم عنی بوده
دوستم که جوهر هارو ریخته دستش جوهری بوده و مچشو گرفت کلی بدو بیراه گفت یکی بلند شد گفت اونو دستش واسه جوهر ماجیکه که اینجوری شده....
بعد یکی دستشو اورد بالا گفت من ریختم
بعدشم همه دستامونو اوردیم بالا همممون گفتیم که خودمون ریختیم
و هیچ کاری نتونست بکنه
لباس معلمه کلن شده بود سیاهو قرمزو ابی
فک کنم یکی از بچه ها به مسخره گفتی بود خانم پریود شدید
اونم پیره
به به اینو از فیلم گیل دخت یاد گرفتین همه با هم اعتراف کردین ?
ولی قیافه معلمتون دیدنی بوده
 

بالا