اصلا باورم نمیشه??

  • شروع کننده موضوع پناه
  • تاریخ شروع

پناه

Guest
رفتم خونه مامان بابام اصلا بهشون نگفتم با شوهرم مشکل دارم هیچی نگفتم بابام که اول خیلی بد باهام برخورد کرد خیلیییی بد گریممم درآورد میخواستم برم گفت بشین حرف میزنیم تو بچه منی من تو رو میشناسمت تا دیر نشده طلاقتو بگیر????
یک لحظه موندم هنگ کردم هنوزم هنگم چطور آنقدر راحت راجبه طلاق حرف میزنه انگار هیچی نشده
 

مااماان_ساامیاار

Guest
رفتم خونه مامان بابام اصلا بهشون نگفتم با شوهرم مشکل دارم هیچی نگفتم بابام که اول خیلی بد باهام برخورد کرد خیلیییی بد گریممم درآورد میخواستم برم گفت بشین حرف میزنیم تو بچه منی من تو رو میشناسمت تا دیر نشده طلاقتو بگیر????
یک لحظه موندم هنگ کردم هنوزم هنگم چطور آنقدر راحت راجبه طلاق حرف میزنه انگار هیچی نشده
پدر و مادر ناراحتی بچشونو میفهمه عزیزم

راحت؟ پدر و مادر نشدی حاضرن دنیا بهم بریزه اشک از چشم بچشون نیفته
 

دخترمرداد

Guest
اگه با شوهرت وخانوادش مشکل داری
مواظب باش زود بچه دار نشی
یه مدت امتحانش کن ببین اخلاقش خوب میشه
البته منم خیلی از دست خانواده شوهر کشیدم
فقط به خاطر خودش خانوادشو تحمل کردم
 

مهرانه

Guest
فعلا اشتی کردید بزار یه کم اوضاع اروم شه کم کم درست کنه اختلاف هارو نزار رو هم جمع شه
 

mersana1400

Guest
اونا فهمیدن تو مشکل داری ...مادر پدرن دلشون میسوزه
 

Luna

Guest
یعنی از خونه پدرت اومدی همسرت آشتی کرد؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا؟؟؟؟
 

دختر جذاب

Guest
پدر مادرن دیگه میفهمن
حالا پدرت همچین بد هم نگفته منم باهاش موافقم
 

چشم رنگیم

Guest
عزیزم خودت برای خودت بهترین مشاوری بشین سبک سنگین کن رفتار همسرت خانوادش حمایت خانوادت و..... و بعد تصمیم بگیر
 

بالا