از سوتی های اشپزیتون بگین

  • شروع کننده موضوع مااماان_ساامیاار
  • تاریخ شروع

مااماان_ساامیاار

Guest
تازه ازدواج کرده بودم
دوستامو دعوت کردم ب صرف آش رشته

جای رشته آشی رشته پلویی ریختم?
 

ماهی

Guest
تازه ازدواج کرده بودم
دوستامو دعوت کردم ب صرف آش رشته

جای رشته آشی رشته پلویی ریختم?
من غذای تند دوست دارم تازه ازدواج کرده بودیم قرمه سبزی درست کردم بهش فلفل زدم یعنی بد مزه ترین قرمه سبزی کل دنیا شده بود??
 

TurkmenGelin

Guest
سوپ جو پختم


حین خوردن یادم افتاد،جو نریختم??????
منم اوایل ازدواجم بود،خواهر برادرم اومده بودن خونم????
 

برفا22

Guest
برای تولد برادرم داشتم کیک درست می کردم
کیکش چند طبقه بود
کیک آب شد کامل سقوط کرد روی من
ساعت ها با کلی خامه ی آبی و سیاه به افق خیره شده بودم
 

ماهی

Guest
یه بار یکی بهم گفت اولین بار شیر برنج درست کردم نمیدونستم چه قدر باید برنج بریزم این شیر برنج هی سرمیرفت این قابلمشو عوض میکرد گفت اونقدر دیدم زیاد شد بردمش تو باغچه خاک کردم??
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
برای تولد برادرم داشتم کیک درست می کردم
کیکش چند طبقه بود
کیک آب شد کامل سقوط کرد روی من
ساعت ها با کلی خامه ی آبی و سیاه به افق خیره شده بودم
یبار کیک پختم توش خوب نپخت بچه خواهر شوهرم گفت زندایی جونم دیگه نپز خیلی بد مزس?
 

فندق

Guest
اول بار که مادرشوهرم اومد خونمون دستم سوزوندم دستگیرم سوخت بعدم دمکش رو قابلمه رو برعکس گذاشته بودم(یعنی به جای اینکه دمکش رو برنج باشه رو سر قابلمه بود)
دیگه مامانم اومد رسید آبروم خرید
 

بالا