از این به بعد میخوام برم تو کار تایپک زدن تایپک های نخته خالی هام نیاین که پوچن

  • شروع کننده موضوع همون کاربرم ک معروفه?
  • تاریخ شروع

بالا