احتمالا کسی که گفت...😐😐

وضعیت
این موضوع قفل شده است

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا