اتاق در آغوش گرفتن سالمندان در ایتالیا

  • شروع کننده موضوع مجله خبری
  • تاریخ شروع

مجله خبری

Guest
مهمانان برای محافظت از سالمندان برای ابتلا به کرونا با استفاده از ماسک و دستکش و محافظ پلاستیکی عزیزانشان را در آغوش می گیرند و با آنها صحبت می کنند.

این محل در شهر "کامپانیا " ایتالیا راه اندازی شده تا بازدید کنندگان بتوانند راحت تر اعضای آسیب پذیر خانواده خود را در آغوش بگیرند.

تصاویر لحظه دیدار سالمندان با اعضای خانواده شان به روشی نوین در "اتاق آغوش" در شبکه های مجازی خبر ساز شده است.


 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,اتاق پلاستیکی آغوش اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,اتاق پلاستیکی آغوش اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,اتاق پلاستیکی آغوش


 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,اتاق پلاستیکی آغوش


 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,اتاق پلاستیکی آغوش
 

بهار

Guest
اگه دلشون تنگ میشه پس چرا میزانشون سالمندان؟
 

بالا