آیا ۱۵ مشهورترین زنان کارآفرین جهان را می‌شناسید؟

فرشته فرهنگ

کاربر جدید
عضویت
Apr 19, 2022
جنسیت
خانم
مشهورترین زنان کارآفرین جهان چه کسانی هستند؟. قبلا اکثرا از کارآفرینان مرد سخن به میان می‌آمد. اما در سال های اخیر تعداد زنان کارآفرین در جهان رو به افزایش است. داستان های موفقیت شگفت انگیز بسیاری وجود دارد که می‌توان از مشهورترین زنان کارآفرین شنید.

 

بالا