آیا شما هم از ضایع کردن همسر خود لذت میبزید

مااماان_ساامیاار

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 21, 2020
ارسال ها
3,494
یکی از اهداف سال ۱۴۰۰ حفظ ارامش بود و یکی از این کارا بی محلی به حرفها و حرکات شوهر میباشد
لذا اینجانب ساعت ۵ بعدظهر وقتی دیدم مستر یک پارچه دستشه و ادای گرد گیری در اورده تا من پاشم
یک لبخند ملیح زده و خوابیدم و در دل به خودش و خاندانش گل میخک روانه کردم
باشد دیگر فضولی نکنه😎
 
استارتر
استارتر
مااماان_ساامیاار

مااماان_ساامیاار

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 21, 2020
ارسال ها
3,494
فقط میخواست بهت تمیز کردن رو یادآوری کنه یا واقعا گردگیری کرد؟
خونه رو دیروز گردگیری کردم دلش میخواد من بلیسم کاشی ها رو
گفتم جونت در بیاد خودت یه دور دیگه بکش
 

بالا