آماده شدم برم دانشگاه ?

  • شروع کننده موضوع شمع و پروانه ??
  • تاریخ شروع

شمع و پروانه ??

Guest
اولین روزی هست تو این یکماه صبح سر حالم 1ساعته بلند شدم موهامو شونه کردم لباسم و اتو زدم لباس شوهرمم اتو زدم


خدایا امروز روز خوبی قرار بده برای همه مون الهی امین?❤
 

آتی جان

Guest
PhotoCollage_20230401_184204623.jpg
 

بالا