آشنایی با فنگ شویی (۳) پایانی

جانا

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
Nov 18, 2021
جنسیت
خانم
آشنایی با فنگ شویی قسمت سوم (پایانی)
مشاهده قسمت اول این تاپیک (کلیک کنید)
مشاهده قسمت دوم این تاپیک (کلیک کنید)

پنج عنصر

در فلسفه چینی عناصر چهارگانه نداریم بلکه پنج عنصر داریم! این پنج عنصر چوب، آتش، خاک، فلز، آب هستند. عدد ۵ در چین عدد بخت است. بر خلاف عناصر چهارگانه، چینیان معتقد نبودند که جهان از عناصر پنجگانه ساخته می‌شود بلکه معتقدند این عنصرها نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می‌آفریند.چرخه سازنده با فلشهای سیاه (به شکل پنج ضلعی) و چرخه مخرب با فلشهای سفید مشخص شده اند.​

چرخه سازنده: این عنصرها نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می‌آفریند یعنی: آب، چوب را تغذیه می‌کند. --> چوب، سوخت آتش است. --> آتش، خاک را (به شکل خاکستر) به وجود می‌آورد. --> فلز از خاک بدست می‌آید. --> فلز می‌تواند مانند آب جاری شود.

چرخه مخرب: اگر این عنصرها نادرست استفاده شوند (یکی در میان استفاده شوند) خطرناک می‌شوند و چرخه مخربی ایجاد می‌کنند. زیرا: آب، آتش را خاموش می‌کند. آتش فلز را ذوب می‌کند. فلز، چوب را می‌برد. چوب، خاک را می‌فرساید. خاک، آب را آلوده می‌کند.

چرخه تحلیل برنده: برعکس چرخه سازنده است زیرا آتش چوب را تحلیل می‌برد. چوب آب را ضعیف می‌کند. آب فلز را، فلز خاک را، و خاک آتش را تحلیل می‌برد. چرخه تحلیل برنده با چرخه مخرب فرق دارد زیرا چرخه مخرب «شا چی» تولید می‌کند ولی چرخه تحلیل برنده انرژی منفی ایجاد نمی‌کند فقط عنصر مورد نظر را کمی ضعیف می‌کند و اگر عنصری بیش از حد وجود داشته باشد می‌توانیم از چرخه تحلیل برنده استفاده کنیم تا بدون ایجاد انرژی مخرب تعادل را در محیط به وجود بیاوریم.

هشت جهت

در فنگ‌شویی باستانی بر اساس شرایط جوی و محیطی زمین هر یک از عناصر پنج‌گانه را به یکی از جهات جغرافیایی اختصاص می‌دادند که تا به امروز در کلیه متون فنگ‌شویی به جای خود باقی است. جهت‌های قطب نما نیز در فنگ‌شویی مهم هستند. هر جهت جغرافیایی (شمال-جنوب-شرق-غرب-شمال شرقی-شمال غربی-جنوب شرقی-جنوب غربی) با یکی از عناصر پنجگانه در ارتباط است و برهم تأثیر دارند. هنگام دکوراسیون یا حتی هنگام ساختن ساختمان به این جهت‌ها دقت می‌کنند:

آب-->شمال

چوب-->شرق،جنوب شرقی

خاک-->مرکز،شمال‌شرقی،جنوبغربی

فلز-->غرب، شمال غربی

آتش-->جنوب

مربع لوشو

MagicSquare-LoShu.png
نوعی مربع ۳ در ۳ است که احتمالاً باستانی‌ترین روش استفاده از فنگ‌شویی است و طبق افسانه‌های چینی، امپراتور یو آن را بر لاک یک لاکپشت غول پیکر پیدا کرد! به هر خانه این مربع یک عدد تعلق دارد. از هر طرف که این اعداد را جمع کنیم حاصل آن ۱۵ می‌شود. کل خانه یا ساختمان، اتاق، دفتر کار، میز و هر چیزی را می‌توان بر اساس مربع لوشو و با در نظر گرفتن جدول بالا چید تا بهترین نتیجه را بدهد و هر بخش از خانه به یک حوزه زندگی انسان مربوط می‌شود. البته از مربع لوشو به چند روش مختلف می‌توان استفاده کرد.


#پایان
 

محی سادات

کاربر جدید
عضویت
Apr 30, 2022
جنسیت
خانم
آشنایی با فنگ شویی قسمت سوم (پایانی)
مشاهده قسمت اول این تاپیک (کلیک کنید)
مشاهده قسمت دوم این تاپیک (کلیک کنید)

پنج عنصر

در فلسفه چینی عناصر چهارگانه نداریم بلکه پنج عنصر داریم! این پنج عنصر چوب، آتش، خاک، فلز، آب هستند. عدد ۵ در چین عدد بخت است. بر خلاف عناصر چهارگانه، چینیان معتقد نبودند که جهان از عناصر پنجگانه ساخته می‌شود بلکه معتقدند این عنصرها نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می‌آفریند.


چرخه سازنده با فلشهای سیاه (به شکل پنج ضلعی) و چرخه مخرب با فلشهای سفید مشخص شده اند.​


چرخه سازنده: این عنصرها نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می‌آفریند یعنی: آب، چوب را تغذیه می‌کند. --> چوب، سوخت آتش است. --> آتش، خاک را (به شکل خاکستر) به وجود می‌آورد. --> فلز از خاک بدست می‌آید. --> فلز می‌تواند مانند آب جاری شود.

چرخه مخرب: اگر این عنصرها نادرست استفاده شوند (یکی در میان استفاده شوند) خطرناک می‌شوند و چرخه مخربی ایجاد می‌کنند. زیرا: آب، آتش را خاموش می‌کند. آتش فلز را ذوب می‌کند. فلز، چوب را می‌برد. چوب، خاک را می‌فرساید. خاک، آب را آلوده می‌کند.

چرخه تحلیل برنده: برعکس چرخه سازنده است زیرا آتش چوب را تحلیل می‌برد. چوب آب را ضعیف می‌کند. آب فلز را، فلز خاک را، و خاک آتش را تحلیل می‌برد. چرخه تحلیل برنده با چرخه مخرب فرق دارد زیرا چرخه مخرب «شا چی» تولید می‌کند ولی چرخه تحلیل برنده انرژی منفی ایجاد نمی‌کند فقط عنصر مورد نظر را کمی ضعیف می‌کند و اگر عنصری بیش از حد وجود داشته باشد می‌توانیم از چرخه تحلیل برنده استفاده کنیم تا بدون ایجاد انرژی مخرب تعادل را در محیط به وجود بیاوریم.

هشت جهت

در فنگ‌شویی باستانی بر اساس شرایط جوی و محیطی زمین هر یک از عناصر پنج‌گانه را به یکی از جهات جغرافیایی اختصاص می‌دادند که تا به امروز در کلیه متون فنگ‌شویی به جای خود باقی است. جهت‌های قطب نما نیز در فنگ‌شویی مهم هستند. هر جهت جغرافیایی (شمال-جنوب-شرق-غرب-شمال شرقی-شمال غربی-جنوب شرقی-جنوب غربی) با یکی از عناصر پنجگانه در ارتباط است و برهم تأثیر دارند. هنگام دکوراسیون یا حتی هنگام ساختن ساختمان به این جهت‌ها دقت می‌کنند:

آب-->شمال

چوب-->شرق،جنوب شرقی

خاک-->مرکز،شمال‌شرقی،جنوبغربی

فلز-->غرب، شمال غربی

آتش-->جنوب

مربع لوشو

MagicSquare-LoShu.png
نوعی مربع ۳ در ۳ است که احتمالاً باستانی‌ترین روش استفاده از فنگ‌شویی است و طبق افسانه‌های چینی، امپراتور یو آن را بر لاک یک لاکپشت غول پیکر پیدا کرد! به هر خانه این مربع یک عدد تعلق دارد. از هر طرف که این اعداد را جمع کنیم حاصل آن ۱۵ می‌شود. کل خانه یا ساختمان، اتاق، دفتر کار، میز و هر چیزی را می‌توان بر اساس مربع لوشو و با در نظر گرفتن جدول بالا چید تا بهترین نتیجه را بدهد و هر بخش از خانه به یک حوزه زندگی انسان مربوط می‌شود. البته از مربع لوشو به چند روش مختلف می‌توان استفاده کرد.


#پایان
یه واحد ۱۷۰ متری خوش ساخت گرفتم اونم زحمتش رو شرکت فرتاک کشیده، الانم دارم دنبال طرح های دکوراسیون و فینگشویی میگردم که بتونم خیلی شیک دیزاینش کنم، مقاله ات خوب بود عزیزم کمکم کرد *_*
 
استارتر
استارتر
جانا

جانا

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
Nov 18, 2021
جنسیت
خانم
یه واحد ۱۷۰ متری خوش ساخت گرفتم اونم زحمتش رو شرکت فرتاک کشیده، الانم دارم دنبال طرح های دکوراسیون و فینگشویی میگردم که بتونم خیلی شیک دیزاینش کنم، مقاله ات خوب بود عزیزم کمکم کرد *_*
😍😍💗
 

بالا