آب زیپو یعنی چی؟ ریشه اصطلاح آب زیپو

مجله خبری

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 16, 2020
ارسال ها
2,393
بی رمق و رقیق و بی رنگ و رو، در مورد آبگوشت بی مزه یا چای کم رنگ و پرآب گویند:«اینکه آب زیپو است ». (فرهنگ عامیانه جمال زاده ). کلمه ای با معنی مجهول و عوام از آب زیپو، آبگوشت یا آشی سخت کم گوشت و کم چربی و بی مزه اراده کنند. آبگوشت یا چای یا شربتی کم مایه

رقیق ، از واژه آلمانی''suppe'' «سوپ»، ظاهراً یادگار سربازخانه‌های ایران در دوران تصدی سوئدی‌هاست که سوپ یا «زوپه» سوئدی را در مقایسه با آش ایرانی بسیار رقیق و بی مزه می یافتند.
 

پاندا تپلی

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Nov 5, 2020
ارسال ها
7,073
بی رمق و رقیق و بی رنگ و رو، در مورد آبگوشت بی مزه یا چای کم رنگ و پرآب گویند:«اینکه آب زیپو است ». (فرهنگ عامیانه جمال زاده ). کلمه ای با معنی مجهول و عوام از آب زیپو، آبگوشت یا آشی سخت کم گوشت و کم چربی و بی مزه اراده کنند. آبگوشت یا چای یا شربتی کم مایه

رقیق ، از واژه آلمانی''suppe'' «سوپ»، ظاهراً یادگار سربازخانه‌های ایران در دوران تصدی سوئدی‌هاست که سوپ یا «زوپه» سوئدی را در مقایسه با آش ایرانی بسیار رقیق و بی مزه می یافتند.
چه جالب😃😍
 

بالا