آبجیم فردا امتخان داره فحشی نمونده نثار معلم نکنه??

  • شروع کننده موضوع زیباترینم?
  • تاریخ شروع

زیباترینم?

Guest
کلاس هشتمممم اونم چی ۴ درس قران آسون بخدااا??
با اینکه درس خونه و معدل عالی ولی تنبلی می کنه میگه
اون کریمی بیشعور اون فلان بهمان بسار فک کرده من رباتم این همه بخونم??
اسم معلم قران = کریمی?

اخ کریمی کجایی که دانش آموزات امشب برات دعای خیر کردن??
 
استارتر
استارتر

زیباترینم?

Guest
Screenshot_۲۰۲۳۰۴۱۷-۲۳۵۰۳۸_Google.jpg
وضعیت آبجیم??
 

دلبرخوش خنده

Guest
من جای خاهرت بودم فحش ناموسی میدادم بهش تازه خاهرت خیلی مودبانه فحش داد????
 

دلبرخوش خنده

Guest
کاری میکردم هفت نسلش توگور بلرزهههه
مخالفا ریپ نزنید معلمه وفلان
من بدم میاد از درس?حقشونه
 

بالا