ظروف برقی سفید

  1. وسایل برقی سفید که زرد شده

    دوستان آب میوه گیری مادرم قسمت پایینش زرد شده راه حلی داره مثل اولش بشه؟،?
بالا