زیپ کد نیویورک

  1. راهنمای زیپ کد کشورها و شهرها

    زیپ کد zip code چیست و زیپ کد ایران و آمریکا چند است؟ لیست زیپ کد فرانسه و آلمان و کانادا، نمونه های کد پستی آمریکا انگلستان و کشورهای اروپا آسیا زیپ کد به انگلیسی Zip Codes که در واقع کوتاه شده Zone Improvement Plan (طرح رشد منطقه ای) می باشد و یک پیش کد پستی الکترونیکی است این کد 5 رقمی صرفا...
بالا