عروسی ارسطو در پایتخت 3

  1. ارسطو در پايتخت ٣

    سلام، يه سوال پايتختى برام پيش اومد:دى پايتخت ٣ ارسطو اومد خونه ى نقى عروسى برگزار كنه كه خونه ى نقى خراب شد. زن ارسطو چى شد مُرد يا پشيمون شد؟ باتچكر
بالا