علیرضا پناهیان

  1. تحول و تکامل الگوی حـکمرانی/پناهیان

    ?برای رفع مشکلات جامعه به «تحول» و «تکامل الگوی حـکمرانی» نیاز داریم ?معنای حـکومت ولایی، صرفا حکـمرانیِ ولیّ جامعه نیست؛ بلکه مشارکت حقیقی مردم در ادارۀ جامعه است ?باید یک «حلقۀ میانی» بین مردم و حکـومت شکل بگیرد، برای سازماندهی و تقویت مردم ➖ما برای پیشرفت و رفع مشکلات جامعه به دو مفهوم کلیدی...
بالا