عفونت و زالو درمانی

  1. آیا انداختن زالو باعث عفونت میشود؟

    زالودرمانی باعث عفونت می شود یا خیر؟ برخی افراد فواید و برخی عوارضی را برای زالو درمانی میشمارند اما آیا زالو باعث عفونت در بدن می شود؟ یکی دیگر از عوارض زالو درمانی انتقال عفونت آئروموناس از طریق زالو به فرد بیمار است. آئروموناس یک باکتری آبزی است. آئروموناس یک علت بسیار نادر برای عفونت...
بالا