ولنتاین ایرانیان

  1. ولنتاین چیست و معادل ایرانی آن کدام است؟

    بیست و ششمین روز از بهمن ماه امسال در تقویم برابر با چهاردهم فوریه Valentine's Day، روزی است که به نام ولنتاین نامیده شده. ولنتاین اولین موردی نبود که با رشد همه گیر و خارق العاده خود در مدت زمانی نه طولانی، به امری آشنا در جامعه ایرانی ما بدل گشت و قطعا آخرین نیز نخواهد بود. این روزها بسیاری...
بالا