ویلیام جیمز سیدیس کتاب

  1. زندگینامه ویلیام جیمز سیدیس نابغه مشهور

    بیوگرافی و زندگینامه ویلیام جیمز سیدیس یا سایدس که به باهوش ترین انسان تاریخ مشهور است. گفته می شود ضریب هوشی و آی کیوی این شخص نزدیک به 300 تخمین زده شده است حال آنکه ضریب هوشی دانشمندی چون انیشتین 160 تخمین زده شده. ضریب هوشی ویلیام جیمز سیدیس معادل ۲۵۰ تا ۳۰۰ برآورد شد ولی اطلاعات مربوط به...
بالا