واقعیت

  1. واقعیت

    گاهی برای دیدن واقعیت باید شهامت کنار زدن پرده ی روبروی ذهنتون رو داشته باشین...
بالا