تزیین خیار شکل قلب

  1. آموزش تزئین هویج و خیار به صورت قلب

    تزئین خیار و هویج به صورت قلب با روشی آسان جهت سفره آرایی، تزئین قلبی خیار با چاقو و بدون ابزار مخصوص در کمترین زمان
بالا