تزیین پروانه با پول

  1. آموزش تا زدن و تزئین کردن پول به شکل پروانه

    آموزش تصویری تزئین پول به شکل پروانه برای مناسبت های مختلف و دادن هدیه در عید و تولد و عقد و... وسایل لازم: دو عدد اسکناس یک تکه سیم مفتول کوچک برای بستن
بالا