تولد کرونایی

  1. تولدت مبارک ذلیل شده!?

    ذلیل بمیری الهی که مارو آواره کردی? تولدت نامبارک و نامیمون?
بالا