تو زندگیت اشتباه منو تکرار نکن

  1. تو زندگیت اشتباه منو تکرار نکن - ویدیو انگیزشی?

    میدونى آدم باهوش كیه ؟ اونیه كه وقتش رو صرف این نكنه كه تجربیات دیگران رو دوباره تكرار كنه. باهوش باش.? ? https://madaran.net/threads/%F0%9F%92%9A-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%F0%9F%92%9A.1996/ ?
بالا