کتاب چهار اثر

 1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سی و هشتم?

  صفحه های ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 2. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سی و چهارم?

  صفحه های ۷۸ ، ۷۹ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 3. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سی و سوم?

  صفحه های 76 ، 77 https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 4. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سی و یکم?

  صفحه های ۷۱ ، ۷۲ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 5. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سی ام?

  صفحه های 69 ، 70 https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 6. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و نهم?

  صفحه های ۶۷ ، ۶۸ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 7. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و هشتم?

  صفحه های ۶۳ ، ۶۴ ،۶۵ ، ۶۶ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 8. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و هفتم?

  صفحه های ۶۱ ، ۶۲ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 9. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و ششم?

  صفحه های ۵۹ ، ۶۰ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 10. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و چهارم?

  صفحه های 55 ، 56 خانمی را می شناختم که بار رنجش را در دلش داشت.او از این عبارت استفاده کرد: (( این بار رنجش را به کائنات می سپارم و خودم را از آن رها می سازم تا سرشار از عشق ، هماهنگی درونی و شادابی باشم.)) ضمیر ناخودآگاه او باعث شد تاضمیر ابر هشیار اش ، با آن نیروی بیکران ای که در اختیار...
 11. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و سوم?

  صفحه 53 ،54 سپردن بار (تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه) وقتی آدمی به قدرت و کاربرد ذهن خودش پی می برد ، مشتاقانه می خواهد هر چه زودتر آن تصاویر و خاطرات منفی را از ضمیر ناخودآگاهش پاک کرده و در مقابل تصاویری مثبت را جایگزین نماید. او می داند که تنها آگاهی از این دانش کافی نیست و باید راهی برای عملی...
 12. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و دوم?

  صفحه های 51 ، 52 اگر آدمی تنها به خداوند تکیه کند ، او سرچشمه نعمات بیشمار و بیکران است. تنها شرط آن این است که آدمی پیش از دریافت نعمت ، شکرگزار خداوند باشد. ((شکر نعمت نعمتت افزون کند.)) هر چقدر که به لطف خداوند باور داشته باشیم همان قدر دریافت خواهید نمود.(( باور ، همان چیزی است که امید...
 13. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و یکم?

  صفحه های 48 ، 49 ، 50 گفتم: (( پس باید قانون بخشندگی را به کار بگیریم ؛ تا این شرایط رو از بین ببریم.)) دین مسیحیت نیز بر اساس همین قانون برپا شده است تا ما را از پیامدهای قانون کارما بر حذر دارد. در هر انسانی فرشته ای هست که ، همواره نجات بخش است و می‌تواند هر شرایط بغرنجی را دوباره به صورت...
 14. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیستم?

  صفحه های 46 ، 47 میل به چیزی داشتن ، دارای نیروی عظیم و قدرتمندی است ؛ که چنانچه از راههای درست آن را هدایت نکنیم ، دچار آشفتگی و بدبختی خواهیم شد. برای رسیدن به آرزوهایمان ، اولین گام ، این است که درخواست درستی داشته باشیم. آدمی باید همواره چیزی را درخواست کند که حق الهی او است. چنان که...
 15. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش هجدهم?

  صفحه های 42 و 43 با وجود آنکه برای ماه ها کسب و کار او با شکست روبه‌رو شده بود .همان روز بعد از ظهر یک معامله ۴۱ هزار دلاری را رقم زد . هر جمله تاکیدی باید با استفاده از کلماتی ساخته شود که با دقت انتخاب شده و تمامی جوانب اثر آن باید در نظر گرفته شود. خانمی را می شناختم که خیلی به پول نیاز...
 16. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش هفدهم?

  ////سلام بچه ها امیدوارم همگی خوب باشید، ببخشید که یک مدت نبودم و اینکه کتاب و قرار نمی دادم.??? صفحه های 39 و 40 آدمی باید خود را در لحظه رها کرده و تنها در زمان حال زندگی کند. ((از این رو امروز را به خوبی دریاب! آنگاه خواهی دید که چگونه طلوع‌خورشید به تو درود میفرستد.)) انسان همیشه...
 17. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش شانزدهم?

  صفحه های 37 ،38 یکی از شاگردانم عادت داشت دروغ بگوید . به او گفتم که با این شیوه هرگز موفق نخواهد شد و اگر به دروغ گفتن ادامه دهد ، از دیگران هم دروغ خواهد شنید . او پاسخ داد: (( برام مهم نیست ! ))من بدون دروغ اموراتم نمی گذره! روزی داشت پای تلفن با مردی حرف می‌زد که تمام بند بند وجودش عاشق...
 18. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش پانزدهم?

  صفحه های 35 ، 36 مثال دیگر :روزی مشتاقانه منتظر یک تلفن مهم بودم . از آنجا که میترسیدم او ممکن است هر لحظه با من تماس بگیرد ، بنابراین به تلفن دیگری پاسخ نمی دادم و خودم هم به کسی تلفن نمی‌کردم تا یک وقت با تماس او تداخل پیدا نکند . من داشتم مقاومت میکردم ! در واقع به جای آنکه با خودم بگویم...
 19. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش چهاردهم?

  صفحه های 33 ، 34 جنگیدن با شر ، یعنی وارد جهنم شدن ! زیرا آدمی را در موقعیت عذاب و جنگ قرار می‌دهد . روزی یک استاد متافیزیک ، یا همان علوم ماورایی ، دستورالعملی شگفت انگیز برای تمام فوت و فن های بازی زندگی به من ارائه کرد که شامل عدم مقاومت مطلق می شد . گفت : (( پیش از اینها در کار غسل تعمید...
 20. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سیزدهم?

  صفحه های 31 ، 32 قانون عدم مقاومت ((در مقابل شر نایستید. تلاش نکنید تا به جنگ با شر برخیزید، بلکه شر را تنها باید با نیکی از سر راه برداشت .)) وقتی شما با چیزی بر روی زمین جنگ نداشته باشید، چیزی هم برای جنگیدن وجود ندارد . چینی ها می گویند که آب عنصر بسیار قدرتمندی است زیرا در مقابل چیزی...
بالا