کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش شانزدهم

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش شانزدهم?

    صفحه های 37 ،38 یکی از شاگردانم عادت داشت دروغ بگوید . به او گفتم که با این شیوه هرگز موفق نخواهد شد و اگر به دروغ گفتن ادامه دهد ، از دیگران هم دروغ خواهد شنید . او پاسخ داد: (( برام مهم نیست ! ))من بدون دروغ اموراتم نمی گذره! روزی داشت پای تلفن با مردی حرف می‌زد که تمام بند بند وجودش عاشق...
بالا