کتاب روانشناسی

 1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سی و هشتم?

  صفحه های ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 2. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش سی و هفتم?

  صفحه ۸۴ ، ۸۵ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 3. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و هفتم?

  صفحه های ۶۱ ، ۶۲ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 4. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و ششم?

  صفحه های ۵۹ ، ۶۰ https://madaran.net/threads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%F0%9F%93%9A-%F0%9F%93%96.10381/
 5. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و چهارم?

  صفحه های 55 ، 56 خانمی را می شناختم که بار رنجش را در دلش داشت.او از این عبارت استفاده کرد: (( این بار رنجش را به کائنات می سپارم و خودم را از آن رها می سازم تا سرشار از عشق ، هماهنگی درونی و شادابی باشم.)) ضمیر ناخودآگاه او باعث شد تاضمیر ابر هشیار اش ، با آن نیروی بیکران ای که در اختیار...
 6. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و سوم?

  صفحه 53 ،54 سپردن بار (تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه) وقتی آدمی به قدرت و کاربرد ذهن خودش پی می برد ، مشتاقانه می خواهد هر چه زودتر آن تصاویر و خاطرات منفی را از ضمیر ناخودآگاهش پاک کرده و در مقابل تصاویری مثبت را جایگزین نماید. او می داند که تنها آگاهی از این دانش کافی نیست و باید راهی برای عملی...
 7. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و دوم?

  صفحه های 51 ، 52 اگر آدمی تنها به خداوند تکیه کند ، او سرچشمه نعمات بیشمار و بیکران است. تنها شرط آن این است که آدمی پیش از دریافت نعمت ، شکرگزار خداوند باشد. ((شکر نعمت نعمتت افزون کند.)) هر چقدر که به لطف خداوند باور داشته باشیم همان قدر دریافت خواهید نمود.(( باور ، همان چیزی است که امید...
 8. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیست و یکم?

  صفحه های 48 ، 49 ، 50 گفتم: (( پس باید قانون بخشندگی را به کار بگیریم ؛ تا این شرایط رو از بین ببریم.)) دین مسیحیت نیز بر اساس همین قانون برپا شده است تا ما را از پیامدهای قانون کارما بر حذر دارد. در هر انسانی فرشته ای هست که ، همواره نجات بخش است و می‌تواند هر شرایط بغرنجی را دوباره به صورت...
 9. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش بیستم?

  صفحه های 46 ، 47 میل به چیزی داشتن ، دارای نیروی عظیم و قدرتمندی است ؛ که چنانچه از راههای درست آن را هدایت نکنیم ، دچار آشفتگی و بدبختی خواهیم شد. برای رسیدن به آرزوهایمان ، اولین گام ، این است که درخواست درستی داشته باشیم. آدمی باید همواره چیزی را درخواست کند که حق الهی او است. چنان که...
 10. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش نوزدهم?

  صفحه های 44 ، 45 اگر کسی که به خوبی از قوانین معنوی آگاه است ، به آنها عمل نکند ، در عوض عذاب بیشتری خواهد دید. آغاز خردمندی از قانون ترس از خداوند شروع می شود ، چنانچه بجای واژه (( خداوند)) از ((قانون)) استفاده کنیم بسیاری از دستورات مربوط به کائنات برای مان روشن می شود. خداوند ((قانون))...
 11. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش هجدهم?

  صفحه های 42 و 43 با وجود آنکه برای ماه ها کسب و کار او با شکست روبه‌رو شده بود .همان روز بعد از ظهر یک معامله ۴۱ هزار دلاری را رقم زد . هر جمله تاکیدی باید با استفاده از کلماتی ساخته شود که با دقت انتخاب شده و تمامی جوانب اثر آن باید در نظر گرفته شود. خانمی را می شناختم که خیلی به پول نیاز...
 12. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش شانزدهم?

  صفحه های 37 ،38 یکی از شاگردانم عادت داشت دروغ بگوید . به او گفتم که با این شیوه هرگز موفق نخواهد شد و اگر به دروغ گفتن ادامه دهد ، از دیگران هم دروغ خواهد شنید . او پاسخ داد: (( برام مهم نیست ! ))من بدون دروغ اموراتم نمی گذره! روزی داشت پای تلفن با مردی حرف می‌زد که تمام بند بند وجودش عاشق...
 13. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش پانزدهم?

  صفحه های 35 ، 36 مثال دیگر :روزی مشتاقانه منتظر یک تلفن مهم بودم . از آنجا که میترسیدم او ممکن است هر لحظه با من تماس بگیرد ، بنابراین به تلفن دیگری پاسخ نمی دادم و خودم هم به کسی تلفن نمی‌کردم تا یک وقت با تماس او تداخل پیدا نکند . من داشتم مقاومت میکردم ! در واقع به جای آنکه با خودم بگویم...
 14. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش يازدهم?

  صفحه هاي 26 ، 27 روح ما در واقع همان ضمیرناخودآگاه ما است که باید از هر نوع اندیشه پلید پاک شده و آزاد و رها باشد . در کتاب مقدس نوشته اند:(( خداوند روح مرا مرهم می گذارد تا دوباره ساخته شود.)) بر اساس آن ضمیر ناخودآگاه یا همان روح مان ، باید از باورهای درست بازسازی شود و(( وصال روحانی ))به...
 15. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش دهم?

  صفحه های 23 ، 24 ،25 در مورد خود من خیلی طول کشید تا باور کنم که هیچکدام از اشیا باعث بدبیاری نمی شوند . هرگاه که اتفاق بدی می افتد ، من نیز دچار یاس و ناامیدی می شدم. سرانجام متوجه شدم که تنها یک چیز می تواند ضمیر ناخودآگاه مرا زیر و رو کند و آن هم این نکته بود: (( قدرت دومی در این جهان هستی...
 16. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش نهم?

  صفحه های 21 و 22 قدرت کلام (( شما را از روی سخنانتان قضاوت خواهند نمود و بر اساس کلامتان، بر شما حکم خواهند نوشت )) کسانی که از قدرت کلام آگاهی دارند، مراقب تمام جملات و کلماتی که به کار می‌برند، هستند. تنها کافی است که واکنش حسی کلمات را در نظر بگیریم تا مطمئن شویم که هر کلامی هرگز بدون...
 17. ??کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش هشتم??

  صفحه های 18 و 19 و افزودم: ((من ازاین کسب و کار شما چیزی سر در نمیارم، اما خدا را خیلی خوب می‌شناسم .))او پاسخ داد: ((حرف‌های شما آدمو خیلی امیدوار می کنه. اما تا پام رو از اینجا بزارم بیرون، تمام این افکار دوباره حالمو میگیره.)) او در شهری دور از آنجا زندگی می کرد. حدود یک هفته از او خبری...
 18. ??کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش هفتم??

  صفحه های 16 و 17 وقتی پیروان موسی به سرزمین موعود رسیدند از ورود به آنجا ترسیدند. آنها بر این باور بودند که آن سرزمین پر از دیو های خطرناکی است که آنها در برابر شان به اندازه پشه هم نیستند. در کتاب مقدس شان هست که : ((و در آنجا دیو هایی را دیدیم که در مقابل آنها خود را به اندازه ملخ می انگاشتیم...
 19. ??کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش ششم??

  صفحه های 14،15 برای مثال: درست در همان سالی که نیویورک دچار بحران مسکن شده بود، زنی باید هر طور شده برای خود آپارتمانی پیدا می‌کرد. تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید دوستانش با تاسف به او گفتند: (( خیلی حیفه که مجبوری وسایلت را توی یک انباری جا بدی و بری مسافر خونه زندگی کنی آآ!)) اما او پاسخ...
 20. ??کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش پنجم??

  صفحه های 11،12،13 قانون توانگری (( و آن قادر مطلق تو را ایمن ساخته و گنجی بیکران در اختیارت قرار داده است .)) ازمهمترین نکاتی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده این است که خداوند روزی رسان همه انسان‌هاست و آدمی می تواند با آنچه که بر زبان می آورد، سهم الهی خود را دریافت کند. البته باید هر...
بالا