سعدی کارنو فرانسه

  1. آیا سعدی کارنو را می شناسید؟

    سعدی کارنو کیست و چرا به نام شاعر ایرانی نامگذاری شده است؟ نیکلا لئونار سدی کارنو Nicolas Léonard Sadi Carnot که بیشتر با نام سعدی کارنو شناخته می‌شود، مهندس و فیزیکدان و رئیس جمهور اسبق فرانسه است که قانون دوم ترمودینامیک را کشف کرد و همچنین چرخه کارنو در ماشین‌های گرمایی به نام او می باشد...
بالا