کپسول چاقی فرشته در دوران شیردهی

  1. کپسول چاقی فرشته تقلبی و خطرناک است

    محصولی تحت عنوان قرص، کپسول و یا پودر و معجون چاقی فرشته اصل فاقد مجوز بوده و دارای عوارض جبران ناپذیر و خطرناک است بنابراین از مصرف آن اکیدا خودداری نمایید. کپسول چاقی فرشته اصلی و تقلبی ندارد و همه انواع آن فاقد مجوز و خطرناک است. سازمان غذا و دارو درمورد مصرف کپسول تقلبی چاقی فرشته و عوارض...
بالا