پسرزایی با فلفل سیاه

  1. پسرزایی با فلفل سیاه ممکن است؟

    فلفل سیاه برای پسردار شدن و فلفل سبز برای دختردار شدن می تواند مفید باشد. بیشتر در مورد نوع رژیم غذایی باید تغییر ایجاد شود، تا اضافه كردن یك یا چند ماده غذایی. داشتن یك دختر سالم از داشتن چند پسر ناسالم بسیار بهتر است و همچنین باید بدانید كه جنسیت نوزاد تا حد زیادی به شانس بستگی دارد و عملكرد...
بالا