سلامت روح و روان

  1. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش نوزدهم?

    صفحه های 44 ، 45 اگر کسی که به خوبی از قوانین معنوی آگاه است ، به آنها عمل نکند ، در عوض عذاب بیشتری خواهد دید. آغاز خردمندی از قانون ترس از خداوند شروع می شود ، چنانچه بجای واژه (( خداوند)) از ((قانون)) استفاده کنیم بسیاری از دستورات مربوط به کائنات برای مان روشن می شود. خداوند ((قانون))...
  2. ?کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بخش هجدهم?

    صفحه های 42 و 43 با وجود آنکه برای ماه ها کسب و کار او با شکست روبه‌رو شده بود .همان روز بعد از ظهر یک معامله ۴۱ هزار دلاری را رقم زد . هر جمله تاکیدی باید با استفاده از کلماتی ساخته شود که با دقت انتخاب شده و تمامی جوانب اثر آن باید در نظر گرفته شود. خانمی را می شناختم که خیلی به پول نیاز...
بالا