صدای حلقه زحل

  1. صدای ترسناک سیاره زحل

    ناسا ارتعاشات مغناطیسی اطراف سیاره زحل رو به ارتعاشات صوتی تبدیل کرده یعنی در واقع سیاره زحل این صدا رو از خودش درمیاره مواظب باشید برگاتون نریزه?
بالا