پرهيز از دخالت

  1. به تو ربطى نداره خيار

    @به_تو_ربطی_نداره_خیاااار با اين اسم كاربريت: )))) اين چند وقته هركسى يه سوالى ميپرسه كه دوست ندارم جوابش رو بدم تو ذهنم ميگم به تو ربطى نداره خيار! فقط دعا كن كار به جايى نرسه كه با صداى بلند به طرف اينو بگم
بالا