روز بخیر

  1. سلام روزتون بخیر ?

    امروزت را زندگی کن فردا را فکر نکن شادی امروزت را از دست نده آنقدر بخند که آسمان دلت ستاره باران شود این بار تو دنیا رو به بازی بگیر
بالا