گرما

  1. قبلا ها گرمم میشد عرق سوز میشد الان ....??

    الان که زبانم بهتر شده دچار سامرتایم سدنس میشم ??:sneaky:(y) #فان #کپی
بالا