رفع بی حوصلگی کودک

  1. چند روش برای درمان و رفع بی حوصلگی و کسلی

    دلایل خستگی و بی حوصلی چیست و چگونه درمان می شود؟ بی حوصلگی در درس خواندن و مطالعه چه دلیلی دارد. در برخی موارد، علت بی حوصلگی ممکن است : استراحت ناکافی و یا تغذیه نامناسب سطوح پایین تحریک ذهنی عدم انتخاب و یا کنترل فعالیت های روزانه تان نداشتن تفریحات متنوع ادراک ضعیف زمان عوامل مختلفی...
بالا