قرص خواب بدون نسخه پزشک

  1. قرص خواب آور بدون نسخه از کجا بگیرم

    سلام من خوابم نمیبره چطوری میتونم قرص خواب بدون نسخه بگیرم آخه حوصله ندارم برم دکتر تازه اگرم برم ممکنه واسم تجویز نکنه از کجا بدون نسخه بگیرم؟
بالا