نوار بهداشتی چند بار مصرف

  1. پدهاى قابل شستشو

    این مطلب به شدت زنانه است. فکر نمی کنم مفاد آن به درد آقایان بخورد.جمع بندی صحبت هایی است که در دو روز گذشته با دوستان قدیم دانشکده فیزیک شریف داشتیم. الان این دوستان در آلمان و آمریکا و کانادا پژوهشگر هستند. یکی از آنها هم اکنون در دانشکده شیمی استاد است و از دیدگاه شیمیایی هم بحث را...
بالا