مزاحمت خیابانی

  1. چگونه با مزاحمت خیابانی مردان برخورد کنیم؟

    نحوه صحیح برخورد با مزاحمت های خیابانی پسران و آقایان چیست و چه رفتارهای مزاحمت تلقی می گردند؟ رفتارهای آزار و اذیت خیابانی: بعضی از این رفتار ها شامل: - نظرات، درخواست ها و خواسته ها - چشمک زدن - دنبال کردن یا پیگیری کردن - حمله به فرد یا بستن راه - تقاضای مداوم برای نام، شماره و اطلاعات ديگر...
بالا