متن های نرگس صرافیان

  1. متن های نرگس صرافیان طوفان

    احساسم، دخترک کبریت فروشی‌ست، تنها مانده و بی‌پناه در یک زمستان سرد و لجام‌گسیخته. دخترک کبریت فروشی‌ که آخرین دانه‌ی کبریتش از سرما نم کشیده. شب است، درها بسته و از پس هر پنجره تصویر آدم‌های خوشبختی را با چشم‌های خیس از سرما دیده، آدم‌هایی که کسی در آغوششان می‌گیرد، که سوپ داغ می‌خورند، چای داغ...
بالا