متفاوت آغاز کن

  1. ? از امروز کتابی جدید از زندگی ات رو رقم بزن(صبحت را به گونه دیگر آغاز کن) ?

    با آرزوی خوشبختی و سلامتی برای تک تک تون???? https://madaran.net/threads/%F0%9F%92%9A-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%F0%9F%92%9A.1996/
بالا