مصلح پرتقال چیست

  1. طبع پرتقال سرد است یا گرم؟

    طبع پرتقال در طب سنتی چیست؟ آیا پرتقال سر محسوب می شود یا گرم؟ طبع پرتقال به طعم آن بستگی دارد، پرتقال ترش و شیرین طبع یکسانی ندارند. برخی از متخصصان طب سنتی معتقدند، طبع پرتقال شیرین سرد و‌تر است و برخی دیگر طبع آن را معتدل می‌دانند، هرچه پرتقال شیرین‌تر باشد، طبع آن به گرمی نزدیکتر است. طبع...
بالا