مرغ هورمونی نداریم

  1. آیا هورمونی بودن مرغ ها حقیقت دارد؟

    این کلیپ در رابطه با تزریق هورمون به مرغ ها و جوجه ها برای رشد سریعشون توضیح میده که آیا این مورد حقیقت داره یا خیر
بالا